Chủ nghĩa độc thân

  • 1 members
  • 1 followers
  • 1613 views
  • More
Chủ nghĩa độc thân
typing a message...
Connecting
Connection failed
Add new...
 
 

Cuộc sống độc thân có đôi khi vì lẻ duyên không thấy , cũng có thể do sự chọn lựa của môt ai đó! Thế nhưng dù thế nào đi chẳng vấn đẻ là chúng ta biết cách làm dẹp cho đời cho mình . Ở đây chúng tôi là hội những kẻ cô đơn đang tìm cách tôn cinh cuộc sống !

  • 995